Cosmedico COSMOFIT

Sú vysokokvalitné opaľovacie trubice do solárií schválené normou EÚ. Čo je špeciálne na opaľovacích trubiciach z rady COSMOFIT 0,3?
COSMOFIT prináša najlepšie výsledky opaľovania pričom vyhovuje maximálnemu množstvu erytermálneho žiarenia 0,3 W/m², ktoré je predpísané Európskym inštitútom pre kontrolu UV žiarenia v soláriách. Maximálny opaľovací účinok je zachovaný vďaka špeciálne koncentrovanému spektru na určitých vlnových dĺžkach, ktoré sú pre opálenie kľúčové. Naši odberatelia a ich zákazníci sú s výsledkami opálenia s trubicami z rady COSMOFIT veľmi spokojní. Akonáhle si vlastníci solárií a ich prevádzkovatelia dajú svoje soláriá prekonvertovať s týmto typom trubíc (0,3), stávajú sa bezúhonnými voči nariadeniam EÚ o maximálnej povolenej hodnote erytermálneho žirenia. Kvalita našich výrobkov je neustále kontrolovaná, čo zaručuje ich kvalitu. Opýtajte sa nás ktoré trubice z rady COSMOFIT najlepšie sedia do Vášho solária. Naši experti Vám radi poradia. Cosmedico COSMOFIT - S istotou 0,3!

Pri určitých špecifických konfiguráciách solárií, napríklad v prípade, že vo Vašom soláriu trubice fungujú za pomoci elektronických tlmičov s redukovaným výkonom, maximálna hodnota erytermálneho žiarenia 0,3 W/m² môže byť splnená aj v prípade, že X-hodnota* je značne vyššia ako 30.
 
* X-hodnota: Je číslo pred lomítkom v UV kóde. Všetky UV kódy sú uvedené v tabuľkách v stĺpci s názvom "UV-Code". Príklad: 160-R-30/1,7